Lunde Forsorgshjem Sydfyn er et midlertidigt botilbud til hjemløse borgere eller borgere der ikke kan opholde sig i eget hjem.

VISITATION

Hvis du ønsker at komme til at bo på forsorgshjemmet kan du ringe til os på 5195 5801, du kan også blive henvist fra kommunen. Derudover kan pårørende også rette henvendelse på vegne af dig.

Har du hund er det ikke noget problem, vi har plads til 8 hunde. Når du kontakter os får vi en snak om din hund og det vil ofte være muligt at du har din hund med.

MÅLGRUPPE

Lunde Forsorgshjem Sydfyn modtager borgere over 18 år og som opfylder kriterierne for Servicelovens §110:

  • Borgere med sociale problemer.
  • Borgere som ikke har en bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
  • Beboere som har behov for omsorg, aktiverende støtte og efterfølgende hjælp.