Hvad kan du her?

Her på Lunde Forsorgshjem Sydfyn får du støtte til at få overblik over din situation.

Vi vil arbejde på at styrke din personlige udvikling og muligheder for selvudfoldelse.

Det overordnede mål er, at det ikke er nødvendigt for dig, at vende tilbage til et forsorgshjem.

Vi yder faglig kvalificeret støtte, vejledning og rådgivning.

Vi tager udgangspunkt i dit behov og ønsker for eget liv.

Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og styrker.

Vi er ikke eksperter i dit liv – det er du.

På Lunde Forsorgshjem møder vi hinanden med respekt,
anerkendelse og empati.